Bantuan Yuran Pendaftaran IPT

Syarat-syarat Permohonan Bantuan

PERMOHONAN BANTUAN IPT (DALAM NEGARA)
1. BANTUAN PENDAFTARAN IPT DIBUKA 2 KALI SETAHUN IAITU SESI 1 PADA BULAN JUN DAN SESI 2 BULAN SEPTEMBER.
2. SESI 1 (1 HINGGA 30 JUN)
SESI 2 (1 HINGGA 30 SEPTEMBER)
3. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN Syarat AM : - Warganegara Malaysia beragama Islam - Anak kelahiran Johor dan menetap di dalam Negeri Johor. - Pemohon hendaklah berusia 18 tahun ke atas. - Bermaustatin di dalam Negeri Johor sekurang-kurangnya 5 tahun. - Mendapat surat tawaran pengajian IPT tempatan. - Pendapatan perkapita tidak melebihi RM500 setiap tanggungan. (termasuk ketua keluarga)
4. PERINGKAT PENGAJIAN : Sijil, Diploma dan Ijazah(Semester pertama)
5. CAPAIAN PERMOHONAN ONLINE MELALUI -> Klik Sini : https://epayment.maij.gov.my/

Copyright © 2021 - ICT MAIJ