Sila Isi Maklumat Pada Ruangan Yang Disediakan...

Maklumat Pengguna

Sila masukkan Nombor Mykad tanpa 'dash' (cth :- 887766019999) atau nombor passport jika berkenaan

Alamat Tempat Tinggal

Maklumat Log Masuk Pengguna

Pengesahan dan Perakuan

Terma Dan Syarat
Dengan ini saya mengaku bahawa setiap maklumat yang diberikan di sini adalah benar. Sekiranya didapati maklumat tersebut palsu dan tidak benar, pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) berhak untuk menolak segala permohonan yang dibuat melalui sistem ini.

Sila semak semula permohonan. Pastikan semua ruangan mandatori telah diisi!