Bantuan Berdikari

Syarat-syarat Permohonan Bantuan

Bantuan Berdikari
Bantuan ini bertujuan membantu masyarakat fakir & miskin meningkatkan taraf ekonomi melalui
usaha sendiri iaitu perniagaan seperti jahitan,masakan,pertukangan,penjaja dan sebagainya.
Bantuan diberi terbahagi kepada dua iaitu :
 
Bantuan Peralatan
• Tidak melebihi RM5,000.00
 
Bantuan modal
• Tidak melebihi RM3,000.00
 

  SYARAT KELAYAKAN KHUSUS
1. Beragama Islam
2. Warganegara Malaysia
3. Bermastautin di Johor tidak kurang dari (1) satu tahun
4. Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah
5. Telah menjalankan perniagaan tidak kurang dari 6 bulan

Maklumat Pemohon

Sila masukkan No Kad Pengenalan
Sila masukkan Nama
Sila pilih Status Perkahwinan
Slip pendaftaran akan dihantar ke alamat email yang dimasukkan
Sila masukkan No Telefon(Bimbit)
Sila masukkan Alamat di baris pertama
Sila masukkan Poskod
Sila pilih daerah
Sila masukkan Bandar
Sila pilih Negeri
Kaunter Cawangan untuk Berurusan
Sila pilih Cawangan MAIJ
Sila masukkan No Akaun Bank
Sila Pilih Nama Bank
Sila masukkan Pekerjaan
Sila masukkan Pendapatan Bulanan
Sila masukkan Perbelanjaan Bulanan
Sila masukkan Bilangan Tanggungan

BUTIRAN BANTUAN

(Modal Maksimum RM3,000.00)
(Bulan / Tahun)
BIL NAMA PERALATAN MODEL KUANTITI KOS
1


Dokumen Sokongan

Format Fail yg dibenarkan : jpeg,jpg, png, pdf
Maksimum Saiz Setiap Fail : 10 MB
Pastikan fail Yang dimuat naik adalah fail berbeza bagi setiap item.
SALINAN IC PEMOHON *
SALINAN IC/SIJIL KELAHIRAN SEMUA TANGGUNGAN *
SALINAN SLIP GAJI/BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN *
SALINAN SIJIL NIKAH/KEMATIAN/PENCERAIAN (JIKA ADA)
SURAT SOKONGAN PENGHULU/KETUA KAMPUNG/AMIL KAWASAN (IMAM) *
SEBUTHARGA PERALATAN YANG DIPOHON
SIJIL KURSUS YANG BERKAITAN
SALINAN SIJIL PENDAFTARAN SSM
SALINAN PENYATA KEWANGAN
GAMBAR PEMOHON *
GAMBAR PERALATAN *
GAMBAR LOKASI *
GAMBAR PRODUK *

Perakuan

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap. Sekiranya saya didapati memberikan maklumat tidak benar atau palsu, saya boleh disabitkan kesalahan di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan dan boleh dikenakan denda atau hukuman penjara selama tempoh mengikut undang-undang tersebut.

Saya bersetuju bahawa pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor berhak menarik balik bantuan yang telah diluluskan sekiranya terdapat maklumat yang diberikan tidak benar, tidak betul atau tidak lengkap. Saya dengan ini memberi kebenaran kepada MAINJ sebagai agensi pelaksana untuk menyemak maklumat saya dengan mana-mana pihak bagi menentukan kelayakan menerima bantuan atau perkara yang berkaitan dengannya.

Saya juga bersetuju untuk pihak MAINJ menggunakan data peribadi saya selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

17/06/2024 08:39 pm
Sila semak semula permohonan. Pastikan semua ruangan mandatori telah diisi!

Copyright © 2021 - ICT MAIJ