Bantuan Berdikari

Syarat-syarat Permohonan Bantuan

Bantuan Berdikari
Bantuan ini bertujuan membantu masyarakat fakir & miskin meningkatkan taraf ekonomi melalui
usaha sendiri iaitu perniagaan seperti jahitan,masakan,pertukangan,penjaja dan sebagainya.
Bantuan diberi terbahagi kepada dua iaitu :
 
Bantuan Peralatan
• Tidak melebihi RM5,000.00
 
Bantuan modal
• Tidak melebihi RM3,000.00
 

  SYARAT KELAYAKAN KHUSUS
1. Pemohon mestilah anak Negeri Johor sebagaimana ta’rif mengenainya yang telah menetap tidak kurang tiga (3) tahun berturut-turut dan membayar zakat (fitrah dan harta) Negeri Johor.
2. Pemohon mestilah tidak mendapat bantuan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), PERKESO atau mana-mana pihak lain.
3. Hanya mereka yang berhak mengikut Hukum Syara’ dan peraturan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh MAIJ sahaja yang layak memohon dan mendapat bantuan MAIJ.

Maklumat Pemohon

Sila masukkan No Kad Pengenalan
Sila masukkan Nama
Sila pilih Status Perkahwinan
Slip pendaftaran akan dihantar ke alamat email yang dimasukkan
Sila masukkan No Telefon(Bimbit)
Sila masukkan Alamat di baris pertama
Sila masukkan Poskod
Sila pilih daerah
Sila masukkan Bandar
Sila pilih Negeri
Kaunter Cawangan untuk Berurusan
Sila pilih Cawangan MAIJ
Sila masukkan No Akaun Bank
Sila Pilih Nama Bank
Sila masukkan Pekerjaan
Sila masukkan Pendapatan Bulanan
Sila masukkan Perbelanjaan Bulanan
Sila masukkan Bilangan Tanggungan

BUTIRAN BANTUAN

(Modal Maksimum RM3,000.00)
(Bulan / Tahun)
BIL NAMA PERALATAN MODEL KUANTITI KOS
1


Dokumen Sokongan

Format Fail yg dibenarkan : jpeg,jpg, png, pdf
Maksimum Saiz Setiap Fail : 10 MB
Pastikan fail Yang dimuat naik adalah fail berbeza bagi setiap item.
SALINAN IC PEMOHON
SALINAN IC/SIJIL KELAHIRAN SEMUA TANGGUNGAN
SALINAN SLIP GAJI/BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN
SALINAN SIJIL KEMATIAN/PENCERAIAN (IBU/BAPA/PENJAGA)
SURAT SOKONGAN PENGHULU/KETUA KAMPUNG/AMIL KAWASAN (IMAM)
SEBUTHARGA PERALATAN YANG DIPOHON
SIJIL KURSUS YANG BERKAITAN
SALINAN SIJIL PENDAFTARAN SSM
SALINAN PENYATA KEWANGAN
PENGESAHAN FOCUS GROUP/E-KASIH
LAIN-LAIN 1
LAIN-LAIN 2
LAIN-LAIN 3
LAIN-LAIN 4
GAMBAR PEMOHON
GAMBAR PERALATAN
GAMBAR LOKASI
GAMBAR PRODUK

Perakuan

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap. Sekiranya saya didapati memberikan maklumat tidak benar atau palsu, saya boleh disabitkan kesalahan di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan dan boleh dikenakan denda atau hukuman penjara selama tempoh mengikut undang-undang tersebut.

Saya bersetuju bahawa pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor berhak menarik balik bantuan yang telah diluluskan sekiranya terdapat maklumat yang diberikan tidak benar, tidak betul atau tidak lengkap. Saya dengan ini memberi kebenaran kepada MAINJ sebagai agensi pelaksana untuk menyemak maklumat saya dengan mana-mana pihak bagi menentukan kelayakan menerima bantuan atau perkara yang berkaitan dengannya.

Saya juga bersetuju untuk pihak MAINJ menggunakan data peribadi saya selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

26/09/2022 07:47 pm
Sila semak semula permohonan. Pastikan semua ruangan mandatori telah diisi!

Copyright © 2021 - ICT MAIJ