Bantuan Jelas Hutang

Syarat-syarat Permohonan Bantuan

Bantuan Jelas Hutang
1 Syarat-Syarat Permohonan
  1.1 Beragama Islam
  1.2 Warganegara Malaysia / penduduk tetap (bermastautin di Negeri Johor untuk tempoh 3 tahun ke atas)
  1.3 Pendapatan keluarga tidak mencukupi Had Al Kifayah.
  1.4 Tidak mendapat bantuan daripada mana-mana pihak.
  1.5 Mendapat bantuan dari pihak tertentu tetapi tidak mencukupi.
  1.6 Hutang yang tidak dirancang.
  1.7 Pemohon telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melunaskan hutangnya.
  1.8 Hutang yang telah melewati tempoh yang wajib dijelaskan.
  1.9 Jika persatuan atau pertubuhan hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa dan diiktiraf peranannya.

2 Jenis-Jenis Pemberian Bantuan
  2.1 Jenis bantuan yang disediakan bagi bantuan menjelaskan hutang adalah meliputi perkara berikut :
  i. Berhutang kerana keperluan asas harian seperti bahan makanan.
  ii. Berhutang disebabkan keperluan perubatan yang mendesak.
  iii. Berhutang bagi maksud membiayai keperluan pelajaran keluarga seperti bayaran yuran, pengangkutan, sara hidup dan pendaftaran pengajian.
  iv. Berhutang bagi keperluan dan kepentingan ummah seperti membiayai pembinaan masjid dan surau.
  v. Berhutang kerana keperluan tempat tinggal seperti rumah untuk kepentingan keselamatan keluarga

Maklumat Pemohon

Sila masukkan No Kad Pengenalan
Sila masukkan Nama
Sila pilih Status Perkahwinan
Slip pendaftaran akan dihantar ke alamat email yang dimasukkan
Sila masukkan No Telefon(Bimbit)
Sila masukkan Alamat di baris pertama
Sila masukkan Poskod
Sila pilih daerah
Sila masukkan Bandar
Sila pilih Negeri
Kaunter Cawangan untuk Berurusan
Sila pilih Cawangan MAIJ
Sila masukkan No Akaun Bank
Sila Pilih Nama Bank
Sila masukkan Pekerjaan
Sila masukkan Pendapatan Bulanan
Sila masukkan Perbelanjaan Bulanan
Sila masukkan Bilangan Tanggungan

Maklumat Bantuan


Sila masukkan No Kad Pengenalan
Sila masukkan Nama

Saksi Pertama

Saksi Kedua

MUAT TURUN DOKUMEN (Borang Pengesahan pendapatan)

Dokumen Sokongan

Format Fail yg dibenarkan : jpeg,jpg, png, pdf
Maksimum Saiz Setiap Fail : 10 MB
Pastikan fail Yang dimuat naik adalah fail berbeza bagi setiap item.
SALINAN IC PEMOHON *
SALINAN IC/SIJIL KELAHIRAN SEMUA TANGGUNGAN *
SALINAN SLIP GAJI/BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN *
SALINAN SIJIL NIKAH/KEMATIAN/PENCERAIAN (JIKA ADA)
SURAT SOKONGAN PENGHULU/KETUA KAMPUNG/AMIL KAWASAN (IMAM)
AKUAN SUMPAH SYARIE PENERIMA HUTANG *
PESURUHJAYA SUMPAH PEMBERI
SURAT SUMPAH SYARIE PENERIMA *
SURAT PENGESAHAN JUMLAH HUTANG *
SALINAN KAD PENGENALAN PEMBERI HUTANG *
SALINAN IC SAKSI 1 *
SALINAN IC SAKSI 2 *
GAMBAR PEMOHON *
GAMBAR RUMAH PEMOHON *
LAIN-LAIN 1
LAIN-LAIN 2
LAIN-LAIN 3
LAIN-LAIN 4

Perakuan

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap. Sekiranya saya didapati memberikan maklumat tidak benar atau palsu, saya boleh disabitkan kesalahan di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan dan boleh dikenakan denda atau hukuman penjara selama tempoh mengikut undang-undang tersebut.

Saya bersetuju bahawa pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor berhak menarik balik bantuan yang telah diluluskan sekiranya terdapat maklumat yang diberikan tidak benar, tidak betul atau tidak lengkap. Saya dengan ini memberi kebenaran kepada MAINJ sebagai agensi pelaksana untuk menyemak maklumat saya dengan mana-mana pihak bagi menentukan kelayakan menerima bantuan atau perkara yang berkaitan dengannya.

Saya juga bersetuju untuk pihak MAINJ menggunakan data peribadi saya selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

17/06/2024 09:27 pm
Sila semak semula permohonan. Pastikan semua ruangan mandatori telah diisi!

Copyright © 2021 - ICT MAIJ